Předmět Medicínská terminologie navazuje na předmět Latina a rozvíjí a prohlubuje jeho obsah. Je založen především na upevnění slovní zásoby formou překladu a výkladu latinských diagnóz a v praxi užívaných medicínských výrazů včetně běžně užívaných zkratek a slov přejatých do české lékařské terminologie. Cílem je přiblížit studentům lékařskou terminologii v podobě, v níž se s ní v praxi setkají na zdravotnických pracovištích, poukázat na její variabilitu, neustálý vývoj, obohacování o slova přejatá z angličtiny, zkracování a počešťování.
Předmět Medicínská terminologie navazuje na předmět Latina a rozvíjí a prohlubuje jeho obsah. Je založen především na upevnění slovní zásoby formou překladu a výkladu latinských diagnóz a v praxi užívaných medicínských výrazů včetně běžně užívaných zkratek a slov přejatých do české lékařské terminologie. Cílem je přiblížit studentům lékařskou terminologii v podobě, v níž se s ní v praxi setkají na zdravotnických pracovištích, poukázat na její variabilitu, neustálý vývoj, obohacování o slova přejatá z angličtiny, zkracování a počešťování.

Předmět Medicínská terminologie navazuje na předmět Latina a rozvíjí a prohlubuje jeho obsah. Je založen především na upevnění slovní zásoby formou překladu a výkladu latinských diagnóz a v praxi užívaných medicínských výrazů včetně běžně užívaných zkratek a slov přejatých do české lékařské terminologie. Cílem je přiblížit studentům lékařskou terminologii v podobě, v níž se s ní v praxi setkají na zdravotnických pracovištích, poukázat na její variabilitu, neustálý vývoj, obohacování o slova přejatá z angličtiny, zkracování a počešťování.