Hlubší seznámení s teorií poznání britského novověkého empirického filosofa Davida Huma.