Cílem kursu je příprava na ohajobu bakalářské práce oboru Péče o životní prostředí. Posluchači prezentují svou bakalářskou práci a hodnotí prezentace svých kolegů. Kromě toho vypracují oponentský posudek na modelovou bakalářskou práci.
Cílem kursu je příprava na ohajobu bakalářské práce oboru Péče o životní prostředí. Posluchači prezentují svou bakalářskou práci a hodnotí prezentace svých kolegů. Kromě toho vypracují oponentský posudek na modelovou bakalářskou práci.
Cílem kursu je příprava na ohajobu bakalářské práce oboru Péče o životní prostředí. Posluchači prezentují svou bakalářskou práci a hodnotí prezentace svých kolegů. Kromě toho vypracují oponentský posudek na modelovou bakalářskou práci.