Cílem kurzu je seznámit posluchače s účetnictvím jako systémem informací o majetku, závazcích, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření u právnických i fyzických osob. Tyto znalosti si pak osvojit praktickou dovedností účtování v soustavě podvojného účetnictví podnikatelů v podmínkách legislativy ČR. Samostatné kapitoly jsou věnovány účetnictví bank - zejména odlišnosti od standardního podnikatelské sektoru a dále účetní závěrce.