Předmět volně navazuje na předmět Metodologie dějin umění 20. a 21. století z bakalářského studia. Prohloubí znalost směrů a textů poválečných dějin umění a kultury, a to v co nejširším spektru a na původních textech. Těžiště tvoří angloamerické přístupy v dějinách umění 2. poloviny 20. století doplněné o texty německých a francouzských (v ang. či něm. překladu) dějin umění. Výběr textů z Bc. Studia bude doplněn o složitější texty ke kritickému čtení, se zaměřením na recentní přístupy v dějinách umění a vizuální kultuře. Cílem je předvést pestrost současného diskurzu o umění.