Předmět volně navazuje na Bc. předmět Historiografie dějin umění - Metodologie I. Předmět poskytne základní osvětlení vývoje metodologie dějin umění od 60tých let 20. století do současnosti a vlivu jiných disciplín na dějiny umění. Cílem je rovněž rozvinout schopnost kritického čtení a seznámit studenty s klíčovými přístupy dějin umění 20. století, zejména s aktuálními trendy v angloamerické oblasti. Výběr textů zahrnuje texty z metodologie, dějin umění, vizuální kultury, cultural studies a umělecké teorie a kritiky. Zaměří se na demonstraci pestrosti diskurzu o umění a na kořeny aktuálních tendencí (nové dějiny umění, vizuální kultura, post-ismy, současná umělecká kritika, posuny paradigmatu - the visual, performative, material and object turns). Výběr textů volně navazuje na starší přístupy probírané v předmětu Metodologii I, ale soustředí se na získání základní orientace v současném angloamerickém psaní o umění a příbuzných kulturních tématech. Kritický přístup k textu bude stimulován diskuzí skupiny nad texty a závěrečnou samostatnou písemnou prací na vybraný směr či téma. Kurs vyžaduje aktivní přístup studenta a čtení textů z hodiny na hodinu. Seminář se bude věnovat textům z antologií D. Preziosiho, E. Fernieho, R. S. Nelsona - R. Shiffa a trojice editorů Cheetham-Holly-Moxey, a doplněna o autorské texty na elektronickém výukovém systému jcu - moodle.