Seminář bude věnován reflexi mnohovrstevnatého zkoumání povahy emocí a jejich vztahu k umění. Základní otázkou pak bude přirozeně lokalizování role, kterou emoce hrají ve struktuře lidské zkušenosti. Centrálním problémem pak bude vztah emocí ke zkušenosti, kterou můžeme nazvat estetickou (obzvláště pak ke zkušenosti s uměním). Je umělecké dílo pouhým mediem, které přenáší autorovu emoci? V jakém smyslu umělecké dílo vyjadřuje emoci? Jakou roli hrají emocionální kvality při konstituci estetického objektu? To jsou otázky, na které se pokusíme během semináře nalézt odpověď. V závěru se se podíváme na roli, kterou přisuzuje emocím jedna ze současných estetických teorií, "estetika atmosfér" Gernota Böhmeho.
Seminář bude věnován reflexi mnohovrstevnatého zkoumání povahy emocí a jejich vztahu k umění. Základní otázkou pak bude přirozeně lokalizování role, kterou emoce hrají ve struktuře lidské zkušenosti. Centrálním problémem pak bude vztah emocí ke zkušenosti, kterou můžeme nazvat estetickou (obzvláště pak ke zkušenosti s uměním). Je umělecké dílo pouhým mediem, které přenáší autorovu emoci? V jakém smyslu umělecké dílo vyjadřuje emoci? Jakou roli hrají emocionální kvality při konstituci estetického objektu? To jsou otázky, na které se pokusíme během semináře nalézt odpověď. V semináři se zaměříme na roli, kterou přisuzuje emocím jedna ze současných estetických teorií, "estetika atmosfér" Gernota Böhmeho.