Cílem kurzu je úzké propojení teoretické a praktické didaktické přípravy budoucích učitelů Základů společenských věd na SŠ a rozvoj jejich profesních kompetencí. Kurz vychází z potřeby seznámit studenty se základní odbornou literaturou. Důraz je kladen na přímé propojení s praxí, vede studenty k interdisciplinárnímu spojování učiva (funkce filosofie), užívání efektivních didaktických způsobů a metod práce s ohledem na odborné zvládnutí společenskovědních disciplín a na soudobé moderní směry vyučování. V seminářích se studenti aktivně seznamují s aktuální didaktickou problematikou, se kterou se budou setkávat v průběžné a souvislé pedagogické praxi (popř. v rámci praxe asistentské). Do výuky je průběžně zařazována práce s portfoliem, které si studenti zpracovávají a doplňují postupně zejména na základě asistentské, průběžné a souvislé pedagogické praxe.