" Student (studentka) se naučí efektivně využívat prvky verbální i neverbální komunikace " Student (studentka) se naučí jednat s klientem se smyslovým postižením, mentálně retardovaným, dementním a seniorem " Student (studentka) se naučí komunikovat s dětským pacientem a rodinnými příslušníky " Student (studentka) se naučí efektivně komunikovat se spolupracovníky " Student (studentka) se naučí aplikovat edukační dovednosti v rámci péče o nemocné jedince " Student (studentka) se naučí efektivně poskytovat zpětnou vazbu " Student (studentka) se naučí efektivně provádět sebereflexi