" Student/tka získá teoretické znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho jednotlivých fázích. " Student/tka se naučí prakticky používat metodu ošetřovatelského procesu a orientovat se v jeho jednotlivých fázích. " Student/tka porozumí problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. " Student/tka se seznámí s problematikou lidských potřeb v širších souvislostech, jejich klasifikací, odlišným pojetím v ošetřovatelství a jiných vědních oborech. " Student/tka se seznámí s Maslowovou hierarchií potřeb a naučí se ji využívat při posuzovaní bio-psycho-sociálně-duchovních potřeb člověka. " Student/tka získá informace o základních bio-psycho-sociálně-duchovních potřebách člověka a jeho reakcích na neuspokojení některé z potřeb. " Student/tka si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro uspokojování individuálních potřeb jedince.
" Student/tka získá teoretické znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho jednotlivých fázích. " Student/tka se naučí prakticky používat metodu ošetřovatelského procesu a orientovat se v jeho jednotlivých fázích. " Student/tka porozumí problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. " Student/tka se seznámí s problematikou lidských potřeb v širších souvislostech, jejich klasifikací, odlišným pojetím v ošetřovatelství a jiných vědních oborech. " Student/tka se seznámí s Maslowovou hierarchií potřeb a naučí se ji využívat při posuzovaní bio-psycho-sociálně-duchovních potřeb člověka. " Student/tka získá informace o základních bio-psycho-sociálně-duchovních potřebách člověka a jeho reakcích na neuspokojení některé z potřeb. " Student/tka si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro uspokojování individuálních potřeb jedince.

" Student/tka získá teoretické znalosti o ošetřovatelském procesu a jeho jednotlivých fázích. " Student/tka se naučí prakticky používat metodu ošetřovatelského procesu a orientovat se v jeho jednotlivých fázích. " Student/tka porozumí problematice uspokojování lidských potřeb jako základnímu úkolu ošetřovatelství. " Student/tka se seznámí s problematikou lidských potřeb v širších souvislostech, jejich klasifikací, odlišným pojetím v ošetřovatelství a jiných vědních oborech. " Student/tka se seznámí s Maslowovou hierarchií potřeb a naučí se ji využívat při posuzovaní bio-psycho-sociálně-duchovních potřeb člověka. " Student/tka získá informace o základních bio-psycho-sociálně-duchovních potřebách člověka a jeho reakcích na neuspokojení některé z potřeb. " Student/tka si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro uspokojování individuálních potřeb jedince.