Cílem předmětu je seznámit studenty s principy řízení kvality zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. Naučit studenty hodnotit kvalitu poskytované péče. Poskytnout vědomosti a dovednosti, které umožní připravit manažery pro realizaci programu kontinuálního zvyšování kvality. Po absolvování předmětu bude student připraven hodnotit kvalitu a bezpečí zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování.