Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sémiotickými pojmy a modely a s možnostmi jejich aplikace při analýze a interpretaci kulturních fenoménů. Obsahem seminářů bude jednak výklad sémiotických pojmů a modelů, jednak konkrétní sémiotická analýza vybraného sdělení/jevu.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sémiotickými pojmy a modely a s možnostmi jejich aplikace při analýze a interpretaci kulturních fenoménů. Obsahem seminářů bude jednak výklad sémiotických pojmů a modelů, jednak konkrétní sémiotická analýza vybraného sdělení/jevu.