Druhá část přednáškového cyklu věnovaného sémiotice se soustředí na sémiotiku kultury, tedy na aplikace sémiotických modelů vybudovaných (především) na reflexi jazykového znaku na další kulturní jevy.
Druhá část přednáškového cyklu věnovaného sémiotice se soustředí na sémiotiku kultury, tedy na aplikace sémiotických modelů vybudovaných (především) na reflexi jazykového znaku na další kulturní jevy.