Druhá část přednáškového cyklu věnovaného sémiotice se soustředí na sémiotiku kultury, tedy na aplikace sémiotických modelů vybudovaných (především) na reflexi jazykového znaku na další kulturní jevy.