Cíl předmětu: po absolvování předmětu je student schopen identifikovat rozvojové problémy a potenciál venkovských oblastí v rámci aplikace inovativních přístupů. Předmět studenty seznamuje s celkovou problematikou venkovských oblastí, a to z pohledu možných alternativ rozvoje a skrytého potenciálu. Pozornost je věnována lidskému potenciálu, ekonomické diverzifikaci venkova a disparitám v rámci jednotlivých zemí EU, OECD. Dále se zaměřuje na aktéry rozvoje a zainteresované subjekty v oblasti inovativních přístupů rozvoje venkova. Hlavním cílem je poskytnout studentům přehled o celkovém vlivu této politiky na konkurenceschopnost regionů v rámci aplikace inovativních přístupů.
Cíl předmětu: po absolvování předmětu je student schopen identifikovat rozvojové problémy a potenciál venkovských oblastí v rámci aplikace inovativních přístupů. Předmět studenty seznamuje s celkovou problematikou venkovských oblastí, a to z pohledu možných alternativ rozvoje a skrytého potenciálu. Pozornost je věnována lidskému potenciálu, ekonomické diverzifikaci venkova a disparitám v rámci jednotlivých zemí EU, OECD. Dále se zaměřuje na aktéry rozvoje a zainteresované subjekty v oblasti inovativních přístupů rozvoje venkova. Hlavním cílem je poskytnout studentům přehled o celkovém vlivu této politiky na konkurenceschopnost regionů v rámci aplikace inovativních přístupů.
Cíl předmětu: po absolvování předmětu je student schopen identifikovat rozvojové problémy a potenciál venkovských oblastí v rámci aplikace inovativních přístupů. Předmět studenty seznamuje s celkovou problematikou venkovských oblastí, a to z pohledu možných alternativ rozvoje a skrytého potenciálu. Pozornost je věnována lidskému potenciálu, ekonomické diverzifikaci venkova a disparitám v rámci jednotlivých zemí EU, OECD. Dále se zaměřuje na aktéry rozvoje a zainteresované subjekty v oblasti inovativních přístupů rozvoje venkova. Hlavním cílem je poskytnout studentům přehled o celkovém vlivu této politiky na konkurenceschopnost regionů v rámci aplikace inovativních přístupů.