Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky o lese v kontextu jednotlivých lesnických disciplín a přiblížit jim základní činnosti probíhající v lesním hospodářství. Dále naučit studenty zjišťovat a hodnotit základní vlastnosti lesního porostu podle jeho funkčního využití. V neposlední řadě seznámit studenty s obhospodařováním lesa z pohledu vlastníka lesa a možnostmi jeho využití z hlediska legislativního a dotačního.