Přednášky se zabývají uměním, kreativitou a výrazem v mezikulturní perspektivě. Pokoušejí se odstranit předsudky naší kultury vůči umění jako pouhé nadstavbě praktického života. Zdůrazňují na příkladech z mnoha odlišných kultur, nakolik "umění" prostupuje všechny oblasti každodenního pospolitého života, ať už politicko-sociální, náboženské, ekonomické či existenční.
Přednášky se zabývají uměním, kreativitou a výrazem v mezikulturní perspektivě. Pokoušejí se odstranit předsudky naší kultury vůči umění jako pouhé nadstavbě praktického života. Zdůrazňují na příkladech z mnoha odlišných kultur, nakolik "umění" prostupuje všechny oblasti každodenního pospolitého života, ať už politicko-sociální, náboženské, ekonomické či existenční.
Přednášky se zabývají uměním, kreativitou a výrazem v mezikulturní perspektivě. Pokoušejí se odstranit předsudky naší kultury vůči umění jako pouhé nadstavbě praktického života. Zdůrazňují na příkladech z mnoha odlišných kultur, nakolik "umění" prostupuje všechny oblasti každodenního pospolitého života, ať už politicko-sociální, náboženské, ekonomické či existenční.
Přednášky se zabývají uměním, kreativitou a výrazem v mezikulturní perspektivě. Pokoušejí se odstranit předsudky naší kultury vůči umění jako pouhé nadstavbě praktického života. Zdůrazňují na příkladech z mnoha odlišných kultur, nakolik "umění" prostupuje všechny oblasti každodenního pospolitého života, ať už politicko-sociální, náboženské, ekonomické či existenční.