Přednášky uvádějí do základů kulturní antropologie a učí studenty všímat si, respektovat a oceňovat šíři a kulturní variabilitu lidských projevů. Toto studium člověka skrze jeho kulturní rozmanitost je základem tolerance, porozumění a případného dialogu. V centru pozornosti je zejména oblast tzv. duchovní kultury (symbolické, náboženské, kognitivní a hodnotové aspekty kultury), konkrétně téma jazyka, řeči, enkulturace, výchovy a vztahu osobnosti a kultury.