Studenti si v průběhu kurzu osvojí základní principy vysoce výkonných omics technologií, způsoby analýz dat generovaných těmito technologiemi a principy výběru nejvhodnější metody analýzy závislé na vymezeném problému. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o genomice, transkriptomice, proteomice, lipidomice, metabolomice, metagenomice, epigenomice, biostatistice a představit příklady aplikací v současném výzkumu. Absolventi kurzu budou schopni vyhodnotit přednosti hypotézu vytvářejících přístupů a vhodně experiment doplnit konvenčními analýzami. Studenti budou znát zásady předzpracování, statistické analýzy a vizualizace velkých datových souborů nezbytných pro úspěšnou interpretaci experimentálních výsledků generovaných vysoce výkonnými omics metodami.