Cílem předmětu je podat základní informace o biologii a metodách ochrany korýšů a mlžů žijících ve volných vodách v ČR. Speciální pozornost bude věnována praktickému rozlišení původních a nepůvodních druhů korýšů a mlžů žijících ve vodách České republiky. Studenti budou seznámeni s reprodukčními a migračními strategiemi původních a nepůvodních druhů korýšů a mlžů. Pozornost bude dále věnována managementu obhospodařování lokalit a to jak volných vod, tak rybářsky využívaných vodních nádrží s ohledem na jejich ochranu. Nedílnou součástí bude podat základní informace spojené s legislativou týkající se ochrany těchto živočichů.