Předmět poskytne základy biofyziky jakožto východiska zkoumání živých systémů pomocí fyzikálních metod.
Předmět poskytne základy biofyziky jakožto východiska zkoumání živých systémů pomocí fyzikálních metod.