Naučit studenty základní termíny používané ve vědecké práci Vysvětlit studentům základní principy vědecké práce Seznámit studenty s rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem Seznámit studenty se základními problémy na základě analýzy ošetřovatelských znalostí a praxe Naučit studenty metody a techniky potřebné pro realizaci výzkumných šetření Procvičit se studenty interpretaci získaných dat Seznámit studenty s morální odpovědností při prezentaci získaných výsledků šetření
Naučit studenty základní termíny používané ve vědecké práci Vysvětlit studentům základní principy vědecké práce Seznámit studenty s rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem Seznámit studenty se základními problémy na základě analýzy ošetřovatelských znalostí a praxe Naučit studenty metody a techniky potřebné pro realizaci výzkumných šetření Procvičit se studenty interpretaci získaných dat Seznámit studenty s morální odpovědností při prezentaci získaných výsledků šetření