" Naučit studenty identifikovat výzkumné problémy. " Procvičit se studenty formulace cílů výzkumu. " Procvičit se studenty tvorbu výzkumných otázek. " Procvičit se studenty tvorbu hypotéz v kvantitativním výzkumu " Seznámit studenty s tvorbou výzkumného vzorku. " Seznámit studenty s technikami sběru dat v kvalitativním a kvantitativním výzkumu. " Seznámit studenty s fázemi výzkumného procesu. " Seznámit studenty se zpracováním kvalitativních a kvantitativních dat. " Vysvětlit studentům zásady psaní závěrečné zprávy. " Připravit studenty k samostatnému výzkumnému šetření v rámci ošetřovatelské praxe.