Přednáška má dát studentům teoretický základ, na němž spočívá studium estetiky, umění a kultury. Přednáška se týká především fenoménu umělecké kritiky, fenoménu, který se nalézá na hranici estetiky, teorií jednotlivých umění a teorie kultury.