Kurz bude zaměřen na vybrané téma z oblasti teorie filmu, které bude představeno z různých hledisek. Student tak bude zevrubně seznámen s jedním konkrétním problémem a bude sledovat historické proměny v jeho reflexi. Zároveň tak získá přehled o proměnách v teorii filmu obecně. Téma autorství a filmového umění mu například poskytne možnost nahlédnout jak do manifestů ruské montážní školy, tak i do úvah "auteurské" francouzské kritiky nebo do textů hnutí Dogma 95. Níže je podrobněji rozepsána modelová verze kurzu pro dokumentární film, který bude vyučován v LS 2023. Dokumentární film je jeden ze základních druhů filmů, které jsou spojeny s vývojem tohoto umění od začátku jeho fungování do současnosti. Otázka způsobu zaznamenávání reality na filmovém pásu je aktuální jak pro první filmaře jako jsou bratři Lumierové, tak i dnes. V kurzu se budeme snažit najít odpovědi na nelehké teoretické otázky typu: je dokumentární film zpráva o reálném žitém světě, nebo tento svět konstruuje? Jaká jsou etická omezení dokumentárního filmu v porovnání s fikčním filmem? Jaká je zodpovědnost dokumentaristy vzhledem k jeho objektu a jaký vliv má natáčení na život sociálních herců. Zároveň bude kurz problematizovat vzájemné ovlivnění dokumentárního a fikčního filmu, co se týče narativních strategií a filmařského stylu.
Kurz bude zaměřen na vybrané téma z oblasti teorie filmu, které bude představeno z různých hledisek. Student tak bude zevrubně seznámen s jedním konkrétním problémem a bude sledovat historické proměny v jeho reflexi. Zároveň tak získá přehled o proměnách v teorii filmu obecně. Téma autorství a filmového umění mu například poskytne možnost nahlédnout jak do manifestů ruské montážní školy, tak i do úvah "auteurské" francouzské kritiky nebo do textů hnutí Dogma 95. Níže je podrobněji rozepsána modelová verze kurzu pro dokumentární film, který bude vyučován v LS 2023. Dokumentární film je jeden ze základních druhů filmů, které jsou spojeny s vývojem tohoto umění od začátku jeho fungování do současnosti. Otázka způsobu zaznamenávání reality na filmovém pásu je aktuální jak pro první filmaře jako jsou bratři Lumierové, tak i dnes. V kurzu se budeme snažit najít odpovědi na nelehké teoretické otázky typu: je dokumentární film zpráva o reálném žitém světě, nebo tento svět konstruuje? Jaká jsou etická omezení dokumentárního filmu v porovnání s fikčním filmem? Jaká je zodpovědnost dokumentaristy vzhledem k jeho objektu a jaký vliv má natáčení na život sociálních herců. Zároveň bude kurz problematizovat vzájemné ovlivnění dokumentárního a fikčního filmu, co se týče narativních strategií a filmařského stylu.
Kurz bude zaměřen na vybrané téma z oblasti teorie filmu, které bude představeno z různých hledisek. Student tak bude zevrubně seznámen s jedním konkrétním problémem a bude sledovat historické proměny v jeho reflexi. Zároveň tak získá přehled o proměnách v teorii filmu obecně. Téma autorství a filmového umění mu například poskytne možnost nahlédnout jak do manifestů ruské montážní školy, tak i do úvah "auteurské" francouzské kritiky nebo do textů hnutí Dogma 95. Níže je podrobněji rozepsána modelová verze kurzu pro dokumentární film. Dokumentární film je jeden ze základních druhů filmů, které jsou spojeny s vývojem tohoto umění od začátku jeho fungování do současnosti. Otázka způsobu zaznamenávání reality na filmovém pásu je aktuální jak pro první filmaře jako jsou bratři Lumierové, tak i dnes. V kurzu se budeme snažit najít odpovědi na nelehké teoretické otázky typu: je dokumentární film zpráva o reálném žitém světě, nebo tento svět konstruuje? Jaká jsou etická omezení dokumentárního filmu v porovnání s fikčním filmem? Jaká je zodpovědnost dokumentaristy vzhledem k jeho objektu a jaký vliv má natáčení na život sociálních herců. Zároveň bude kurz problematizovat vzájemné ovlivnění dokumentárního a fikčního filmu, co se týče narativních strategií a filmařského stylu.
Kurz bude zaměřen na vybrané téma z oblasti teorie filmu, které bude představeno z různých hledisek. Student tak bude zevrubně seznámen s jedním konkrétním problémem a bude sledovat historické proměny v jeho reflexi. Zároveň tak získá přehled o proměnách v teorii filmu obecně. Téma autorství a filmového umění mu například poskytne možnost nahlédnout jak do manifestů ruské montážní školy, tak i do úvah "auteurské" francouzské kritiky nebo do textů hnutí Dogma 95. Níže je podrobněji rozepsána modelová verze kurzu pro dokumentární film. Dokumentární film je jeden ze základních druhů filmů, které jsou spojeny s vývojem tohoto umění od začátku jeho fungování do současnosti. Otázka způsobu zaznamenávání reality na filmovém pásu je aktuální jak pro první filmaře jako jsou bratři Lumierové, tak i dnes. V kurzu se budeme snažit najít odpovědi na nelehké teoretické otázky typu: je dokumentární film zpráva o reálném žitém světě, nebo tento svět konstruuje? Jaká jsou etická omezení dokumentárního filmu v porovnání s fikčním filmem? Jaká je zodpovědnost dokumentaristy vzhledem k jeho objektu a jaký vliv má natáčení na život sociálních herců. Zároveň bude kurz problematizovat vzájemné ovlivnění dokumentárního a fikčního filmu, co se týče narativních strategií a filmařského stylu.