Student je prostřednictvím četby kulturně antropologických textů, diskuze nad promítnutými dokumentárními filmy s etnografickou a antropologickou tematikou, případně s přizvanými hostujícími odborníky seznamován s některými základními otázkami lidství, které spíše než k jednoznačné odpovědi vyzývají k zamyšlení. Záměrem semináře je tedy nácvik pozorné reflexe a analýzy celospolečenských témat v co nejširších souvislostech, které inspirují k vlastním úvahám a otevírají prostor dialogu. Cílem je naučit se používat antropologický koncept kultury k promýšlení mnoha problémů současného multikulturního světa.
Student je prostřednictvím četby kulturně antropologických textů, diskuze nad promítnutými dokumentárními filmy s etnografickou a antropologickou tematikou, případně s přizvanými hostujícími odborníky seznamován s některými základními otázkami lidství, které spíše než k jednoznačné odpovědi vyzývají k zamyšlení. Záměrem semináře je tedy nácvik pozorné reflexe a analýzy celospolečenských témat v co nejširších souvislostech, které inspirují k vlastním úvahám a otevírají prostor dialogu. Cílem je naučit se používat antropologický koncept kultury k promýšlení mnoha problémů současného multikulturního světa.
Student je prostřednictvím četby kulturně antropologických textů, diskuze nad promítnutými dokumentárními filmy s etnografickou a antropologickou tematikou, případně s přizvanými hostujícími odborníky seznamován s některými základními otázkami lidství, které spíše než k jednoznačné odpovědi vyzývají k zamyšlení. Záměrem semináře je tedy nácvik pozorné reflexe a analýzy celospolečenských témat v co nejširších souvislostech, které inspirují k vlastním úvahám a otevírají prostor dialogu. Cílem je naučit se používat antropologický koncept kultury k promýšlení mnoha problémů současného multikulturního světa.
Student je prostřednictvím četby kulturně antropologických textů, diskuze nad promítnutými dokumentárními filmy s etnografickou a antropologickou tematikou, případně s přizvanými hostujícími odborníky seznamován s některými základními otázkami lidství, které spíše než k jednoznačné odpovědi vyzývají k zamyšlení. Záměrem semináře je tedy nácvik pozorné reflexe a analýzy celospolečenských témat v co nejširších souvislostech, které inspirují k vlastním úvahám a otevírají prostor dialogu. Cílem je naučit se používat antropologický koncept kultury k promýšlení mnoha problémů současného multikulturního světa.