Předmět na vybraných příkladech demonstruje vývoj středoevropského sochařství 12. až 16. století. V seminární výuce budou na podkladu studentských referátů rozebírány formální i technologické otázky sochařské tvorby ve středověku. Jednotlivé příklady budou vybírány tak, aby mohla být předvedena šíře funkcí sochařských děl v sakrálním prostoru.