Předmět seznamuje s některými klíčovými tématy a tendencemi genderového výkladu děl staršího i moderního umění. Studentské referáty k základním tématům budou doplněny nepravidelnými přednáškami a měly by sloužit jako podklad k širší diskuzi. Cílem předmětu je především seznámení s některými badatelskými tendencemi v oblasti humanitních věd od 60. let do současnosti v angloamerickém prostředí, které se pozvolna objevují rovněž v českých zemích.