Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti krajinného a územního plánování. Definuje územně plánovací podklady, popisuje proces pořizování a schvalování ÚP dokumentace.