Předmět seznamuje se samostatným badatelským tématem expresivních tendencí umělecké tvorby doby kolem roku 1500, která je ve středoevropském prostředí spojována s okruhem tzv. Podunajské školy. Jak ukazuje nejnovější bádání, tyto specifické výtvarné projevy však nelze spojovat pouze s několika městskými uměleckými centry rakouského a bavorského prostředí. Představen tedy bude jednak geografický rozsah zmíněných expresivních projevů, ale také jejich varianty s ohledem na konkrétní objednavatelské prostředí.