Přednáška seznamuje se základními pojmy z oboru architektury, sochařství, malířství i kresby a grafiky. Představeny budou základní pojmy, metody, prameny a historiografie těchto oborů. Výklad bude zaměřen na technologické otázky tvorby uměleckých děl a na základy jejich popisu i interpretace.