Kurz se bude zabývat 15 rockovými LP deskami, které jsou obvykle vnímány jako vlivové a klíčové v rámci vývoje světové rockové hudby 70. let 20. století. Kurz navazuje na předchozí seminář o Velkých deskách 60. let, ale na rozdíl od něj bude založen více na kolektivní seminární diskusi včetně kolektivně připravovaných referátů. Hudební materiál nebude zkoumán izolovaně (jako jednotlivá LP), ale bude uspořádán ve třech časových trsech (raná 70. léta, polovina 70. let, konec 70. let). Komparativní interpretace "napříč deskami" by měla nabídnout možnost pozorovat genezi a modifikaci "dobové řeči" z hlediska poetiky a sémantiky těchto LP (hudba, text, vizuální podoba obalu LP, videa či záznamy živých verzí, mediální vystoupení apod.), ale především z hlediska zesíťování jednotlivých významů, motivů a témat do širšího pole dobové popkultury.