Základním cílem semináře je úvod do analýzy a interpretaci odborných textů v cizím jazyce. Komentovaná četba v semináři se bude soustřeďovat na proměny v chápání a užívání klíčových pojmů z oblasti estetiky, pozornost bude věnována rovněž odlišnostem argumentačních postupů v různých vyjadřovacích formách (esej, dialog, systematické pojednání). Seminář bude navazovat na výklady o dějinách estetiky a prohlubovat je poznáváním originálních verzí klasických textů. Seminář se také zaměří na některé problémy a zásady překladu odborných textů jako je sledování terminologické konzistence se zřetelem na existující překlady. Studenti se budou učit vypracovávat cizojazyčná résumé probíraných textů.