Naučit studenty používat moderní webové technologie k tvorbě webových aplikací se zaměřením na front end.

Naučit studenty používat moderní webové technologie k tvorbě webových pulikací