Naučit studenty používat moderní webové technologie k tvorbě webových pulikací

Naučit studenty používat moderní webové technologie k tvorbě webových pulikací