Cílem předmětu je, aby studující v dynamickém a dialogickém procesu teoretické výuky porozuměl smyslu a principům supervize v pomáhajících profesích, přijmul hodnoty a etické principy supervize a naučil se supervizi vnímat jako prostředek vlastního odborného růstu.

Cílem předmětu je, aby studující v dynamickém a dialogickém procesu teoretické výuky porozuměl smyslu a principům supervize v pomáhajících profesích, přijmul hodnoty a etické principy supervize a naučil se supervizi vnímat jako prostředek vlastního odborného růstu.