Předmět se soustředí na etickou povahu praktické spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky v sociálních službách a dalšími pomáhajícími profesemi (psychologové, lékaři, terapeuti, ošetřovatelský personál, pastorační profese) a na etickou povahu rozhodování sociálních pracovníků jako vedoucích pracovníků, kteří řídí poskytování služeb sociální práce, multidisciplinární týmy složené z pomáhajících profesí, organizace poskytující sociální služby a další pomáhající organizace. Cílem předmětu je vymezit postavení sociálního pracovníka v interdisciplinárním týmu (a) jako jeho člena a (b) jako jeho vedoucího. Pozornost je proto věnována také oborovým cílům sociální práce a identitě sociálního pracovníka. Dále se předmět zabývá problematikou různých stylů vedení spolupracovníků, řízením konfliktů a hodnocením spolupracovníků. Zvláštní pozornost bude věnována i supervizi v organizaci a managementu nadstandardní kvality sociálních služeb.
Předmět se soustředí na etickou povahu praktické spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky v sociálních službách a dalšími pomáhajícími profesemi (psychologové, lékaři, terapeuti, ošetřovatelský personál, pastorační profese) a na etickou povahu rozhodování sociálních pracovníků jako vedoucích pracovníků, kteří řídí poskytování služeb sociální práce, multidisciplinární týmy složené z pomáhajících profesí, organizace poskytující sociální služby a další pomáhající organizace. Cílem předmětu je vymezit postavení sociálního pracovníka v interdisciplinárním týmu (a) jako jeho člena a (b) jako jeho vedoucího. Pozornost je proto věnována také oborovým cílům sociální práce a identitě sociálního pracovníka. Dále se předmět zabývá problematikou různých stylů vedení spolupracovníků, řízením konfliktů a hodnocením spolupracovníků. Zvláštní pozornost bude věnována i supervizi v organizaci a managementu nadstandardní kvality sociálních služeb.
Předmět se soustředí na etickou povahu praktické spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky v sociálních službách a dalšími pomáhajícími profesemi (psychologové, lékaři, terapeuti, ošetřovatelský personál, pastorační profese) a na etickou povahu rozhodování sociálních pracovníků jako vedoucích pracovníků, kteří řídí poskytování služeb sociální práce, multidisciplinární týmy složené z pomáhajících profesí, organizace poskytující sociální služby a další pomáhající organizace. Cílem předmětu je vymezit postavení sociálního pracovníka v interdisciplinárním týmu (a) jako jeho člena a (b) jako jeho vedoucího. Pozornost je proto věnována také oborovým cílům sociální práce a identitě sociálního pracovníka. Dále se předmět zabývá problematikou různých stylů vedení spolupracovníků, řízením konfliktů a hodnocením spolupracovníků. Zvláštní pozornost bude věnována i supervizi v organizaci a managementu nadstandardní kvality sociálních služeb.
Předmět se soustředí na etickou povahu praktické spolupráce sociálních pracovníků s pracovníky v sociálních službách a dalšími pomáhajícími profesemi (psychologové, lékaři, terapeuti, ošetřovatelský personál, pastorační profese) a na etickou povahu rozhodování sociálních pracovníků jako vedoucích pracovníků, kteří řídí poskytování služeb sociální práce, multidisciplinární týmy složené z pomáhajících profesí, organizace poskytující sociální služby a další pomáhající organizace. Cílem předmětu je vymezit postavení sociálního pracovníka v interdisciplinárním týmu (a) jako jeho člena a (b) jako jeho vedoucího. Pozornost je proto věnována také oborovým cílům sociální práce a identitě sociálního pracovníka. Dále se předmět zabývá problematikou různých stylů vedení spolupracovníků, řízením konfliktů a hodnocením spolupracovníků. Zvláštní pozornost bude věnována i supervizi v organizaci a managementu nadstandardní kvality sociálních služeb.