Cílem předmětu je poznání oboru patologie (patologická anatomie) jako nedílné součásti klinicko-diagnostického algoritmu při vyšetřování řady onemocnění. Výuka předmětu je zaměřena na základy patologicko-anatomické terminologie, na poznání vyšetřovacích metod v patologii, na pochopení příčin vzniku a dalších procesů spojených s nemocí a na vybraná onemocnění orgánových systému s důrazem na onemocnění gastrointestinálního traktu. Cílem přednášek je seznámit studenty nutriční terapie s patofyziologií, především nemocí související s nutriční patologií a terapií. Podmínkou je absolvování předmětů chemie, antomie, fyziologie.
Cílem předmětu je poznání oboru patologie (patologická anatomie) jako nedílné součásti klinicko-diagnostického algoritmu při vyšetřování řady onemocnění. Výuka předmětu je zaměřena na základy patologicko-anatomické terminologie, na poznání vyšetřovacích metod v patologii, na pochopení příčin vzniku a dalších procesů spojených s nemocí a na vybraná onemocnění orgánových systému s důrazem na onemocnění gastrointestinálního traktu. Cílem přednášek je seznámit studenty nutriční terapie s patofyziologií, především nemocí související s nutriční patologií a terapií. Podmínkou je absolvování předmětů chemie, antomie, fyziologie.

Studenti jsou seznámeni se základními patofyziologickými pochody v lidském organismu, a to takovým způsobem, aby tyto jevy pochopili a znalosti mohly být využity v práci v klinických laboratořích.