Cílem předmětu je rozvinout u studenta schopnost kriticky reflektovat vybrané etické otázky volného času.