Seznámení s novými formami farní pastorace. Uvedení do mystagogického pojetí pastorace svátostí. Seznámení s přípravou a realizací iniciace z pastoračního hlediska (dospělí a děti). Svátost nemocných v kontextu pastorace nemocných. Pastorace povolání (svátost manželství, svátost svěcení) Pastorace mládeže a svátost biřmování.
Seznámení s novými formami farní pastorace. Uvedení do mystagogického pojetí pastorace svátostí. Seznámení s přípravou a realizací iniciace z pastoračního hlediska (dospělí a děti). Svátost nemocných v kontextu pastorace nemocných. Pastorace povolání (svátost manželství, svátost svěcení) Pastorace mládeže a svátost biřmování.
Seznámení s novými formami farní pastorace. Uvedení do mystagogického pojetí pastorace svátostí. Seznámení s přípravou a realizací iniciace z pastoračního hlediska (dospělí a děti). Svátost nemocných v kontextu pastorace nemocných. Pastorace povolání (svátost manželství, svátost svěcení) Pastorace mládeže a svátost biřmování.