Téma tohoto přednáškového cyklu je soustředěno na praktické kroky hodnocení kvality péče o dítě s postižením v rodině a pro hodnocení problémů, které vyplývají z této důležité činnosti. Jaké jsou potřeby dítěte a rodiny s postižením nervosvalového charakteru, jaká je účinná pomoc sociální práce s rodinou - především včasná intervence - raná péče a odborné sociální poradenství. Jak můžeme jako sociální pracovníci zlepšit kvalitu života této cílové skupiny. Jak můžeme konkrétně pomoci dítěti s nervosvalovým onemocněním a jeho pečujícím osobám v rodině. Důraz bude kladen na práci s rodinou kde je přítomen problémový člen - dítě, adolescent nebo dospělý s nervosvalovým onemocněním spinální muskulární atrofie, svalové dystrofie či ostatních nervosvalových onemocnění.