" Pochopit význam pojmu "komunita", její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-okres-stát-národ-svět. " Rozumí základní terminologii komplexní domácí péče v ČR. " Pochopit nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. " Zná význam ošetřovatelství při péči o zdraví populace v současné společnosti. " Prokazuje schopnost uplatnění možností podpory zdraví v komunitě, pomoci jednotlivcům, rodinám a komunitám. " Umí převzít zodpovědnost a kontrolu nad vlastním zdravím.
" Pochopit význam pojmu "komunita", její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-okres-stát-národ-svět. " Rozumí základní terminologii komplexní domácí péče v ČR. " Pochopit nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. " Zná význam ošetřovatelství při péči o zdraví populace v současné společnosti. " Prokazuje schopnost uplatnění možností podpory zdraví v komunitě, pomoci jednotlivcům, rodinám a komunitám. " Umí převzít zodpovědnost a kontrolu nad vlastním zdravím.