Předmět seznamuje studenty s komplexní problematikou strategie a politiky péče o zdraví obyvatelstva. Studenti po absolvování cyklu budou schopni chápat problematiku posilování zdraví a prevence vzniku onemocnění prostřednictvím organizovaného úsilí společnosti. Předmět dále umožňuje pochopit koncepci primární (základní) zdravotní péče podle WHO. Je součástí komplexu předmětů, po absolvování kterých budou studenti schopni působit ve všech sférách péče o zdraví. Obsah předmětu dále tvoří parametry zdravotního stavu obyvatelstva v ČR, vliv způsobu života na zdravotní stav různých skupin. Zabývá se i současným stavem životního prostředí v ČR. Poskytuje poznatky o strategii péče o zdraví v celosvětovém, státním a regionálním měřítku. Po absolvování budou studenti schopni podat základní výklad pojmů, které používá obor veřejné zdravotnictví a pochopí principy fungování zdravotnictví i řízení kvality a bezpečí v různých podmínkách.V rámci výuky jsou využívané také multimediální objekty zaměřené na druhy a výskyt nebezpečných nákaz a řešení mimořádných situací spojených s nebezpečnými nákazami.