Cílem předmětu je zasvětit studenty do základů statistických metod nejčastěji používaných ve zdravotně sociální oblasti. Důraz je kladen na praktické zvládnutí elementárního zpracování dat pomocí statistických funkcí, které jsou součástí MS Excelu, včetně nástroje Data Analysis.