Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou interakce mikroorganimů a člověka.V rámci výuky jsou využívané také multimediální objekty zaměřené na druhy a výskyt nebezpečných nákaz a řešení mimořádných situací spojených s nebezpečnými nákazami.