Cyklus přednášek a na ně navazujících seminářů má seznámit posluchače se základními problémy, terminologií, předmětem a metodami religionistiky. Nastiňuje též postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauka, zejména filozofie, etiky, teologie a historie. Zvláštní pozornost je věnována vnitřní systematizaci religionistiky v průběhu jejího historického vývoje až po současný stav bádání. Studenti díky úvodnímu kurzu získají orientaci o dosavadním výzkumu na poli dějin náboženství, psychologie náboženství, sociologie náboženství, geografie náboženství, kulturní antropologie a fenomenologie náboženství. Posluchači jsou seznamováni s metodami studia pramenů, s používáním vědecké literatury a s formálními požadavky samostatné vědecké práce. Výsledkem je aplikace získaných vědomostí při práci na tématu z teorie a metodologie religionistiky.
Cyklus přednášek a na ně navazujících seminářů má seznámit posluchače se základními problémy, terminologií, předmětem a metodami religionistiky. Nastiňuje též postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauka, zejména filozofie, etiky, teologie a historie. Zvláštní pozornost je věnována vnitřní systematizaci religionistiky v průběhu jejího historického vývoje až po současný stav bádání. Studenti díky úvodnímu kurzu získají orientaci o dosavadním výzkumu na poli dějin náboženství, psychologie náboženství, sociologie náboženství, geografie náboženství, kulturní antropologie a fenomenologie náboženství. Posluchači jsou seznamováni s metodami studia pramenů, s používáním vědecké literatury a s formálními požadavky samostatné vědecké práce. Výsledkem je aplikace získaných vědomostí při práci na tématu z teorie a metodologie religionistiky.