Kurz se zabývá dějinami náboženství na Indickém subkontinentu. Informuje o formování a šíření indického theravádového a počátku nahájánového buddhismu. S dalším rozvojem buddhistické nauky, její stratifikací a významem pro národy Jihovýchodní Asie, Číny a Japonska se studenti seznámí v následujícím kurzu Systematická religionistika 4. (Náboženství Japonska a Číny). Kurz Systematická religionistika 4. (Indie) se dále zaměřuje na vznik a proces formování hinduismu ve všech jeho základních směrech od prvopočátečních dob Harappské kultury až po moderní neohinduistická hnutí s jejich celosvětovým dopadem. Posluchači získají orientaci v základních konceptech indického myšlení, v hinduistickém panteonu a rituální oblasti života hinduistů. Pozornost je věnována dalším významným indickým náboženským tradicím, kam lze zařadit buddhismu časově blízský džinismus a sikhismus, jako systém odrážející proces vzájemného ovlivňování výrazných náboženských tradic v tomto geografickém prostoru.