V semináři se studenti budou věnovat religionistickým textům v němčině z oblasti evropského islámu. Texty se budou tématicky zaměřovat hlavně na významné islámské organizace působící v Německu. Akademická reflexe předeslané problematicky z pohledu současné religionistiky bude doplněna o texty vydáváné přímo islámskými náboženskými organizacemi. Díky této kombinaci pramenů a sekundární literatury mohou studenti sledovat jednotlivé výpovědi týkající se nejvýznamněších témat setkávání současné německé společnosti s fenoménem evropského islámu.