Student/ka zná význam ošetřovatelství při péči o zdraví populace v současné společnosti. - Ukazuje možnosti podpory zdraví v komunitě, pomoci jednotlivcům, rodinám a komunitám - Umí převzít zodpovědnost a kontrolu nad vlastním zdravím. - Chápe význam a nutnost komunitní péče. - Zná důležitost profesionálů v primární péči a jejich kompetence. - Rozumí základní terminologii komplexní domácí péče v ČR. - Pozná způsoby spolupráce sester komunitní a domácí péče s ostatními zdravotnickými profesionály v oblasti domácí péče. - Chápe význam domácího prostředí pro realizaci ošetřovatelského procesu. - Je schopna poskytnout psychickou podporu nemocným a umírajícím a charakterizovat podmínky efektivní komunikace s nemocným a rodinnými příslušníky