Studenti se seznámí s principy moderních světelných i elektronových mikroskopů, s endoskopickými metodami, přístrojovou technikou v pneumologii, v rehabilitaci, chirurgii, dále s metodami měření teploty, s elektroléčebnými metodami, s přístrojovou technikou pro snímání a záznam biosignálů, EKG, EMG, EEG. Budou objasněny principy ultrazvukových přístrojů, zdrojů a detektorů záření a základní principy zobrazovacích metod v medicíně. Dále budou studenti seznámeni s přístroji podporujícími nebo nahrazujícími funkci orgánů, s přístroji pro podporu dýchání, mimotělní oběh, hemodyalizační přístroje, kardiostimulátory apod.
Studenti se seznámí s principy moderních světelných i elektronových mikroskopů, s endoskopickými metodami, přístrojovou technikou v pneumologii, v rehabilitaci, chirurgii, dále s metodami měření teploty, s elektroléčebnými metodami, s přístrojovou technikou pro snímání a záznam biosignálů, EKG, EMG, EEG. Budou objasněny principy ultrazvukových přístrojů, zdrojů a detektorů záření a základní principy zobrazovacích metod v medicíně. Dále budou studenti seznámeni s přístroji podporujícími nebo nahrazujícími funkci orgánů, s přístroji pro podporu dýchání, mimotělní oběh, hemodyalizační přístroje, kardiostimulátory apod.

Studenti se seznámí s principy moderních světelných i elektronových mikroskopů, s endoskopickými metodami, přístrojovou technikou v pneumologii, v rehabilitaci, chirurgii, dále s metodami měření teploty, s elektroléčebnými metodami, s přístrojovou technikou pro snímání a záznam biosignálů, EKG, EMG, EEG. Budou objasněny principy ultrazvukových přístrojů, zdrojů a detektorů záření a základní principy zobrazovacích metod v medicíně. Dále budou studenti seznámeni s přístroji podporujícími nebo nahrazujícími funkci orgánů, s přístroji pro podporu dýchání, mimotělní oběh, hemodyalizační přístroje, kardiostimulátory apod.