Praxe je orientována na oblast primární, sekundární a terciární péče. Student/tka se naučí poskytovat péči na základních i speciálních ošetřovacích jednotkách metodou ošetřovatelského procesu. Student/tka si prohloubí znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče klientům/pacientům v zařízeních různého typu péče. Student/ka pozná specifika práce sestry na jednotlivých odděleních Student/ka bude umět pečovat o pacienta hospitalizovaného na jednotlivých odděleních. Student/ka pozná specifika ošetřovatelské péče u dětí. Student/ka bude umět rozlišit specifika ošetřovatelské péče u dětských a dospělých pacientů. Student/ka pozná a bude umět použít nejčastější ošetřovatelské diagnózy a možné intervence v rámci ošetřovatelského procesu na dětském, gynekologicko-porodnickém a chirurgickém oddělení. Student/ka se naučí pracovat se zdravotnickou dokumentací na dětském, gynekologicko-porodnickém a chirurgickém oddělení. Student/ka pozná specifika používané ošetřovatelské dokumentace na dětském, gynekologicko-porodnickém a chirurgickém oddělení. Student/ka bude umět se aktivně zapojit do ošetřovatelského týmu. Student/ka bude používat komunikační dovednosti při péči o dětské i dospělé pacienty. Student/ka se seznámí se standardy, používané na dětském, gynekologicko-porodnickém a chirurgickém oddělení. Student/ka se bude orientovat v základní farmakoterapii používané na dětském, gynekologicko-porodnickém a chirurgickém oddělení. Student/ka bude umět používat technické zařízení stanice Student/ka získá přehled o vyšetřovacích metodách používaných na dětském, gynekologicko-porodnickém a chirurgickém oddělení. Student/ka bude schopen/schopna na základě získaných znalostí a dovedností vypracovat plán ošetřovatelské péče na dětském, gynekologicko-porodnickém a chirurgickém oddělení.