" Student/ka se seznámí se základními vlastnostmi ionizujícího záření a jeho interakcí s prostředím, účinky na lidský organismus a z toho vycházející způsoby ochrany před zářením. " Student/ka se seznámí s možnými zdroji ozáření či kontaminace. " Student/ka se seznámí se základní legislativou v oblasti radiační ochrany a její koncepcí v České republice.
" Student/ka se seznámí se základními vlastnostmi ionizujícího záření a jeho interakcí s prostředím, účinky na lidský organismus a z toho vycházející způsoby ochrany před zářením. " Student/ka se seznámí s možnými zdroji ozáření či kontaminace. " Student/ka se seznámí se základní legislativou v oblasti radiační ochrany a její koncepcí v České republice.
" Student/ka se seznámí se základními vlastnostmi ionizujícího záření a jeho interakcí s prostředím, účinky na lidský organismus a z toho vycházející způsoby ochrany před zářením. " Student/ka se seznámí s možnými zdroji ozáření či kontaminace. " Student/ka se seznámí se základní legislativou v oblasti radiační ochrany a její koncepcí v České republice.
" Student/ka se seznámí se základními vlastnostmi ionizujícího záření a jeho interakcí s prostředím, účinky na lidský organismus a z toho vycházející způsoby ochrany před zářením. " Student/ka se seznámí s možnými zdroji ozáření či kontaminace. " Student/ka se seznámí se základní legislativou v oblasti radiační ochrany a její koncepcí v České republice.