Student/ka získá teoretické a praktické znalosti o onkologických onemocněních v oblasti prevence, diagnostiky, terapie a specifik ošetřovatelské péče s důrazem především na všeobecný pohled v kontextu se současnými trendy v oboru onkologie, dále pak na prohloubení vědomostí a dovedností studujících v souvislosti tématem. Student/ka si osvojí hodnocení aktuálního klinického stavu klienta/pacienta. Student/ka se zdokonalí v dovednostech potřebných k preventivní činnosti.